τρόποι προβολής & συνεργασίας

  • Ελεύθερα spot στη διάρκεια της προβολής του προγράμματος.
  • Αριθμός spot ανά 30’ προβολή:
  • 3 spot/προβολή Maximum διάρκεια spot: 25’’ sec, (για μεγαλύτερης διάρκειας spot, το κόστος μετάδοσης προκύπτει κατόπιν συνεννοήσεως)
  • Χορηγία επιλεγμένης κατηγορίας ύλης του προγράμματος (π.χ χορηγία της μόδας ή ενότητας της επιλογής σας)
  • Έμμεση προβολή προϊόντος ή υπηρεσίας στην ύλη του προγράμματος
  • Σφήνες υψηλής συχνότητας προβολής
  • Δυνατότητα παράλληλων προωθητικών ενεργειών και μετάδοσης spot στα σημεία προβολής
  • Χορηγία του προγράμματος και branding οθόνης σε χώρο και πόλη της επιλογής σας
  • Tailor made προβολή ανάλογα με τις ανάγκες του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας