Παρουσία στο χώρο με 2 οθόνες

Το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί το μοναδικό κυλικείο της φιλοσοφικής σχολής του Α.Π.Θ στο οποίο οι φοιτητές συχνάζουν καθημερινά πριν και μετά το τέλος των μαθημάτων.

 

Πίσω