Παρουσία στο χώρο με 1 οθόνη

Πρόκειται για το μοναδικό κυλικείο όλων των σχολών και τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, που αριθμεί πάνω από 10.000 φοιτητές.

 

Πίσω